GRISWALD EHITUS

Trepikodade, koridoride ja keldriruumide remont – seinte ja lagede krohvimine, pahteldamine, värvimine
Trepikäsipuude renoveerimine ja vahetamine
Trepikodade plaatimine
Korterite sanitaar- ja kapitaalremont